Impressionisme is vrouwelijk

L’Impressionnisme c’est féminin

Bij de groep impressionisten denken we onwillekeurig aan mannelijke schilders: Monet, Renoir, Degas, Sisley, Pissarro, … etc. Dat ook vrouwen deel uitmaakten van deze beweging is veel minder bekend. Vanaf het begin heeft Berthe Morisot (1841-1895) deel uitgemaakt van Les Impressionnistes. Zij was niet alleen één van de belangrijkste vertegenwoordigers, maar kan ook gezien worden als een pionier van het impressionisme. Ook de Amerikaanse Mary Cassatt (1844-1926) heeft een belangrijke rol gespeeld. Naast haar vernieuwende werk stimuleerde zij Amerikaanse verzamelaars om werk van de impressionisten te kopen. Dankzij haar is het impressionisme populair geworden in de Verenigde Staten. De helaas jong gestorven Eva Gonzalès (1847-1883) is tegenwoordig bekend als de enige leerlinge van Edouard Manet, maar zij was zoveel meer dan dat. Onderzoek wijst zelfs uit dat zij, net als Berthe Morisot die met Manets broer trouwde, een grote inspiratiebron is geweest voor Manet en hij door hen impressionistisch is gaan schilderen! De minder bekende Marie Bracquemond (1840-1916) heeft het impressionisme altijd vurig aangehangen. Zij heeft aan verschillende tentoonstellingen deelgenomen en haar werk verdient het om weer voor het voetlicht geplaatst te worden. En wat te denken van Blanche Hoschedé-Monet (1865-1947) de stief- en schoondochter van Claude Monet. Zij had het voorrecht om de schilder van nabij mee te maken en al snel werd zij zijn meest begaafde leerlinge. Hij leerde haar alles wat hij wist over de natuur, de kleuren en het licht. Zij schilderde mee aan zijn zijde en gebruikte hetzelfde canvas, dezelfde penselen en hetzelfde palet met dezelfde kleuren. Zonder signatuur is het zelfs nu nog moeilijk om te bepalen of de schilderijen uit deze periode van Blanche of van Monet zijn!

De online kunstgeschiedeniscursus De Vrouwelijke Impressionisten wordt gegeven door Kunsthistorica Karin Haanappel. Na een inleidende eerste les over het impressionisme zullen we achtereenvolgens 13 vrouwelijke kunstenaars besproken worden. De cursus bestaat uit 8 modules met lessen die vooraf opgenomen zijn op video en in de besloten online leeromgeving bekeken kunnen worden. Het zijn volle lessen die soms wel 6 uur video bevatten. Ook worden er artikelen en andere aanvullingen gegeven die betrekking hebben op de lessen. Daarnaast zullen we 8 keer live met elkaar online samenkomen om vragen te beantwoorden. Deze lives worden opgenomen en in de online leeromgeving geplaatst zodat iedere deelnemer ze kan bekijken. De cursus wordt online afgesloten met een Q&A en een bonusles.

Wanneer je je aanmeldt voor deze online cursus heb je een jaar toegang tot de lessen. Het grote voordeel boven een cursus op locatie is dat je nooit een les hoeft te missen! Bovendien kun je  – waar ook ter wereld – in je eigen tijd en tempo, vanaf je eigen computer, tablet of smartphone de lessen bekijken. De verbinding met de groep wordt tot stand gebracht door middel van de lives in een besloten webinarsysteem.

Op 17 juni 2019 is de online cursus Vrouwelijke Impressionisten van start gegaan en op 17 februari 2020 is de online afsluiting waarna je nog een jaar toegang hebt tot alle modules. Zolang de knoppen nog werken, kun je instromen. Klik hieronder om je aan te melden.

Een globale inhoud van de cursus volgt hieronder.

Cursusprogramma

Les 1: De geboorte van het impressionisme
Les 2: Berthe Morisot, pionier van het impressionisme
Les 3: Mary Cassatt, een Amerikaanse in Parijs
Les 4: Eva Gonzalès & Marie Bracquemond
Les 5: Blanche Hoschedé-Monet, in het licht van Monet
Les 6: Marie Bashkirtseff & Louise Breslau + bonus Louise Abbéma
Les 7: Anna Boch & Jenny Montigny & Anna de Weert
Les 8: Arina Hugenholtz & Wally Moes & Jo Koster + bonus Thérèse Schwartze
afsluitende Q&A met bonusles over Amerikaanse vrouwelijke impressionisten

De cursus bestaat uit 8 modules, inclusief 8 live lesbesprekingen, bonussen en aanvullende informatie op de lesstof. De cursus wordt afgesloten met een online afsluiting waarna je nog een jaar toegang hebt tot alle modules. In deze cursus deelt Karin Haanappel haar kennis en ervaring. Alle gedeelde kennis blijft te allen tijde haar intellectueel eigendom. Je krijgt een jaar lang toegang tot de lesstof.

Op deze cursus zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Klik hier om deze te lezen.
Om onze privacy verklaring te lezen, klik hier.

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar teamkarinhaanappel@gmail.com en je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

Meer informatie over Kunsthistorica Karin Haanappel: www.karinhaanappel.nl